5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας
Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2022

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας

Η Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος, σε συνεργασία με το Βρετανικό Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (RCOG), την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Κολλεγίου και το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Μαιευτικής και Γυναικολογίας (EBCOG), διοργανώνει το 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας.