Κατευθυντήριες Οδηγίες Αντιμετώπισης Υπερτασικών Διαταραχών της Κύησης

Εισαγωγή.Οι υπερτασικές διαταραχές της εγκυμοσύνης συνιστούν μία από τις κυρίαρχες αιτίες μητρικής και περιγεννητικής θνησιμότητας παγκοσμίως. Εκτιμάται ότι η προεκλαμψία επιπλέκει το 2-8% των κυήσεων