Η βελτίωση της υγείας της γυναίκας, της μητέρας και του εμβρύου και η προαγωγή των κοινών επαγγελματικών και επιστημονικών σκοπών των Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος

  • Η βελτίωση της υγείας της γυναίκας, της μητέρας και του εμβρύου
  • Η προαγωγή των κοινών επαγγελματικών και επιστημονικών σκοπών των Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος